Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
29. november - 1. december 2019
Smolenický zámok

Registrácia vystavovateľov Smolenice2019

On-line registrácia vystavovateľov na akciu Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora je ukončená. Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, kontaktujte prezident@savlmz.sk


Organizačný tím